Chantal Gary

Deputéiert

D’Chantal Gary (Joergang 1988) ass eng lëtzebuergesch Politikerin vun déi gréng. 2019 ass si als Ost-Deputéiert an d’Chamber nogeréckelt, wou si säitdeem Vizepresidentin vun der Mëttelstands- an Tourismuskommissioun ass.

D’Chantal Gary huet Geographie studéiert, mam Schwéierpunkt op de globale Wandel an déi nohalteg Regionalentwécklung.

An deem Kontext huet si och uschléissend un e puer Projeten am Beräich vun der nohalteger Entwécklung am Burkina Faso, Brasilien a Peru geschafft. Spéider war si fir d‘Ëffentlechkeetsaarbecht vu „Fairtrade Lëtzebuerg“ responsabel, an duerno als Project-Manager beim „Lëtzebuerger Verkéiersverbond“.

Opgrond vun hiren universitären a berufflechen Erfarunge läit der Chantal Gary hire politesche Fokus haut op de Sujete vun der nohalteger Entwécklung, der Gläichberechtegung, der Biolandwirtschaft an dem Wäibau an der multimodaler Mobilitéit.

 

Parlamentaresch Kommissiounen

 • Mëttelstand an Tourismus (Vizepresidentin)
 • Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung
 • Mobilitéit an ëffentlech Bauten
 • Gesondheet a Sport
 • Interieur a Gläichstellung tëschent Fraen a Männer
 • Famill an Integratioun
 • Ëffentlechen Déngscht
 • Konten
 • Petitiounen

 

Parlamentaresch Delegatiounen

 • COSAC (Konferenz vun den Europakommissiounen)

 

Weider Mandater a Funktiounen

 • Société Luxembourgeoise de Géographie (Presidentin)
 • Handball Museldall (Vizepresidentin)

 

Déclaration des intérêts financiers des députés

 

Kuckt all d'Artikelen vum Chantal Gary

Réponse QP


La section partielle de la queue des porcs

3. August 2022

Réponse à la question parlementaire de notre députée Chantal Gary à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural au sujet de la section partielle de la queue des porcs. La directive européenne 2001/88/CE interdit la section partielle de la queue des porcs sur une base de routine. Au Luxembourg, cette…

Lire plus  »

Question parlementaire


La protection des animaux

2. August 2022

Question parlementaire de notre députée Chantal Gary à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural au sujet de la protection des animaux.  La loi luxembourgeoise sur la protection des animaux est une des législations les plus modernes d'Europe en matière de protection des animaux. Or, récemment certaines associations de protection…

Lire plus  »

Réponse QP


Les chiffres clés de l’emploi dans la Fonction publique de l’État

9. Juni 2022

Réponse à la question parlementaire de nos députées Stéphanie Empain et Chantal Gary à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et à Madame la Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, concernant les chiffres clés de l’emploi dans la Fonction publique de l’État. En date du 20 avril 2022, l’Observatoire de la…

Lire plus  »

Réponse QP


Les centres d’accueil pour victimes de violence domestique

24. März 2022

Réponse à la question parlementaire de notre députée Chantal Gary à Madame la Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, concernant les centres d’accueil pour victimes de violence domestique. Les centres d’accueil pour victimes de violence domestique tels que le Fraenhaus (Centre d’Accueil pour femmes en détresse) sont confrontés à une très forte…

Lire plus  »

Réponse QP


L’avancement du projet Nordstad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre

8. März 2022

Réponse à la question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et à Madame la Ministre des Finances concernant l’avancement du projet Nordstad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre. Il y a un an, la loi du 10 février 2021 a autorisé le Gouvernement à procéder à la construction d’un complexe scolaire pour le…

Lire plus  »

Réponse QP


La sécurité informatique de la délégation luxembourgeoise lors des jeux olympiques 2022

1. März 2022

Réponse à la question parlementaire de nos député-e-s Chantal Gary et Marc Hansen à Monsieur le Ministre des Sports concernant la sécurité informatique de la délégation luxembourgeoise lors des jeux olympiques 2022. Du 5 au 20 février 2022, les jeux olympiques d’hiver auront lieu à Pékin. Le Luxembourg y sera représenté par deux athlètes. En amont du…

Lire plus  »

Réponse QP


L’offre en liaisons de train de nuit

7. Februar 2022

Réponse à la question parlementaire de nos député-e-s François Benoy et Chantal Gary concernant l’offre en liaisons de train de nuit à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Selon des déclarations du ministre français délégué chargé des Transports, le gouvernement français souhaite lancer, entre 2026 et 2030, plusieurs trains de nuit…

Lire plus  »

Réponse QP


Action Go to Sports

7. Februar 2022

Réponse à la question parlementaire de notre députée Chantal Gary à Monsieur le Ministre des Sports au sujet de l’Action Go to Sports. Dans le cadre du plan de relance Sports 2.0, le ministère des sports a lancé l’action Go to Sports, qui vise à encourager les familles à inscrire les jeunes dans un club…

Lire plus  »

Réponse QP


L’extension de la gratuité du transport public aux P+R transfrontaliers

24. Januar 2022

Réponse à la question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics concernant l’extension de la gratuité du transport public aux P+R transfrontaliers. Les projets d’amélioration de la qualité et d’extension des capacités des transports publics luxembourgeois ne manquent pas, y compris ceux destinés à augmenter l’attractivité de l’offre transfrontalière, telle…

Lire plus  »

Réponse QP


L’égalité des genres dans le domaine des médias

13. Oktober 2021

Réponse à la question parlementaire de nos députées Djuna Bernard et Chantal Gary à Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias et à Madame la Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes concernant l’égalité des genres dans le domaine des médias. En date du 4 octobre 2021, Madame la Ministre de…

Lire plus  »

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don