Aktualitéit

Agenda

6Mar

19:00

Comité exécutif (CEX)

Fraktioun (4, rue du St. Esprit) / Zoom

Réunion pour les membres du comité exécutif du parti déi gréng

9Mar

10:00

Assemblée générale déi gréng Nordstad

am Kulturzenter zu Angelduerf (Rue du Berger)

13Mar

Assemblée générale déi gréng Wëlle Westen

De grénge Grupp

déi Gréng an der Chamber »

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don