Kandidaten & Kandidatinnen

EU2019

Tilly Metz
51 Joer
Europadéputéiert
Presidentin Multiple Sclérose Lëtzebuerg
Meris Sehovic
27 Joer
Manternach
Politikberoder
Politolog
Spriecher vun déi jonk gréng
Tanja Duprez
23 Joer
Wilwerdang / Ëlwen
Politikstudentin
Comité déi jonk gréng
Christian Kmiotek
59 Joer
Jonglënster
Sozialpädagog
Chargé de Cours LTPES Miersch
Gemengeconseiller
Parteipresident
Martin Kox
71 Joer
Esch-Uelzecht
Chirurg e.r.
Schäffen
President vum Escher Kulturlaf, Humanitär Missiounen am Vietnam a Laos
Jessie Thill
23 Joer
Bäreldeng / Walfer
Studentin an der Ëmweltphysik (Master en Physique, environnement et procédés)
Gemengeconseillère
Spriecherin vun déi jonk gréng
Member vum Comité exécutif déi gréng

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don