Projet de loi relative à la chasse

Archive

17. Mai 2011

Ried, Interventioun an Dépôt vun enger Motioun vum Camille Gira an der Chamber.

Ried [Video] [PDF]


Interventioun [Video] [PDF]


Compte rendu 13, Séance publique 34, Page 463


Motion [PDF]


Vote sur la motion : 38 non, 21 oui

All d'Aktualitéit

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don