Entrevue mat der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes (ALDO)

Allgemeng

29. Oktober 2019

Ons Deputéierten aus der Santéskommissioun, d’Josée Lorsché an de Marc Hansen hunn eng Delegatioun vun der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes (ALDO) empfaangen. Diskussiounsthemen waren déi vun der ALDO opgeworfe Problemer mam Règlement grand-ducal dat den Accès zum Ostéopatheberuff reegelt, an der Associatioun hire Recours en annulatioun géint dëst Reglement.

Zu dësem Thema hat d’Josée Lorsché och schonn eng Fro un de Gesondheetsminister gestallt: https://greng.lu/aktualiteit/la-profession-dosteopathe

All d'Aktualitéit

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don