D’Fërderung vun der Innovatioun an der Landwirtschaft

Réponse QP

13. Mai 2024

Äntwert op d’parlamentaresch Fro vun eiser Députéierten Joëlle Welfring iwwert d’Fërderung vun der Innovatioun an der Landwirtschaft un d’Madamm Minister fir Landwirtschaft, Ernärung a Wäibau  weiderzeleeden.

D’Ënnerstëtzung vun der Innovatioun an der Landwirtschaft an am Wäibau ass en essentielle Pilier fir den nächste Generatioune vu Landwirt:innen nei a villfälteg Méiglechkeete vu Liewensmëttelproduktioun opzemaachen, déi souwuel ressourcëschounend wéi och wirtschaftlech sinn.  Landwirt:innen a Wënzer:inne brauchen déi néideg Ënnerstëtzung fir hir innovativ Projetsiddien z’entwéckelen an ëmzesetzen.

Fir d’Innovatioun am landwirtschaftleche Beräich virunzedreiwen huet ënnert der virechter Regierung de Landwirtschaftsministère am Juni 2023 eng Kooperatioun mat Luxinnovation lancéiert. Mat der Ënnerstëtzung vun engem Innovatiounsberoder kréie landwirtschaftlech Betriber soumat e besseren Accès op Wëssen, op technesch a finanziell Ënnerstëtzung, Reseauen, asw, an hunn esou och besser Méiglechkeete fir innovativ Usätz ze entwéckelen an op hirem Haff ëmzesetzen.

Zousätzlech gëtt et eng Kommissioun fir d’Promotioun vun der Innovatioun, der Fuerschung an der Entwécklung vum Agrarsecteur, déi eng Innovatiounsstrategie soll entwéckelen a Rechercheprojete soll aviséieren.

Ënnert dem Agrargesetz ginn et aktuell dräi Finanzéierungsinstrumenter fir Innovatiouns- a Fuerschungsprojeten an der Landwirtschaft : 1) d’Europäesch Innovatiounspartnerschaft, 2) d’allgemeng Fuerschungsbäihëllefen an 3) d’Demonstratiouns- an Ubauversich.

Laut dem Rapport d’activité vum Landwirtschaftsministère goufen 2023 4 Projeten an der Kategorie ‘Europäesch Innovatiounsspartnerschaft’ ënnerstëtzt, sou wéi 9 Rechercheprojeten an 9 Demonstratiounsprojeten.

Fir de Wëssens- an Innovatiounssystem op nationalem Niveau ze verbessere gouf zousätzlech op eng extern Berodung zeréckgegraff, déi Recommandatiounen ausgeschafft huet.

An hirem Regierungsprogramm seet d‘Regierung dass si innovativ Projete weider wëll ënnerstëtzen, notamment iwwert d’Weiderféiere vun der europäescher Innovatiounspartnerschaft, fir esou innovativ Léisungen op d’Defië vun der Landwirtschaft z’entwéckelen.

An dësem Kontext erlaben ech mer follgend Froen un d’Madamm Minister ze stellen:

  • Wei vill Sue sinn an de leschte 5 Joer vum Landwirtschaftsministère an d’Fërderung vun der Innovatioun gefloss iwwert déi 3 jeeweileg Finanzéierungsinstrumenter ? Sinn doriwwer eraus nach finanziell Moyenen an d’Fërderung vun der Innovatioun investéiert ginn, a wa jo, wéi vill ? Wéi vill vun dëse finanzielle Moyenen am Beräich vun der Innovatioun sinn a Projete gefloss déi d’Zil hate ressourcëschounend an ëmweltfrëndlech landwirtschaftlech Praktiken z’entwéckelen oder ze fërderen ?
  • Wat sinn der Madamm Minister hir Prioritéitsberäicher fir d‘Innovatioun an der Landwirtschaft an dem Wäibau an dëser Legislatur ze fërderen ? Begräifen dës zB. niewent innovativen an nohaltege Produktiouns- an Ubaumethoden och d’Vermaartung vun nationale Produkter ? Wéi vill finanziell Moyene solle bis 2027 all Joer an d’Stäerkung vun der Innovatioun an der Landwirtschaft fléissen, an iwwert wéi eng Budgetsartikelen ?

Äntwert

All d'Aktualitéit

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don