Contact

déi Gréng

Parti

Les bureaux du parti se trouvent au
3, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg

Prière d’utiliser la même adresse pour vos courriers postaux.

T. +352 27 48 27 1
F. +352 27 48 27 22
 greng@greng.lu


Groupe parlementaire

Bureau: 4, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg

Prière d’utiliser la même adresse pour vos courriers postaux.

T. +352 46 37 40-1
F. +352 46 37 41
deigreng@chd.lu


Députée européenne Tilly Metz

T. +32 2 28 37246
tilly.metz@europarl.europa.eu


déi jonk gréng

Bureau: 3, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg

T. +352 27 48 27 1
F. +352 27 48 27 22
jonk@greng.lu

Sekretariat

Sven Schiltz
Secrétaire parlementaire
+352 46 37 40 22
Secrétariat du groupe parlementaire déi gréng
4, rue du St. Esprit
L-1475 Luxembourg
Marion Muller
Attachée parlementaire
+352 46 37 40 42
Secrétariat du groupe parlementaire déi gréng
4, rue du St. Esprit
L-1475 Luxembourg
Dan Michels
Attaché parlementaire
+352 46 37 40 26
Secrétariat du groupe parlementaire déi gréng
4, rue du St. Esprit
L-1475 Luxembourg
Manuel Huss
Attaché parlementaire
+352 46 37 40 36
Secrétariat du groupe parlementaire déi gréng
4, rue du St. Esprit
L-1475 Luxembourg
Lynn Klein
Attachée parlementaire
+352 46 37 40 37
Secrétariat du groupe parlementaire déi gréng
4, rue du St. Esprit
L-1475 Luxembourg
Gina Conter
Danielle Feider
Stéphane Majerus

Gitt Member

Schreift Iech an

Ënnerstëtzt eis

Maacht en don